Realprofi - úvodní strana3 položky

Znalecká činnost

Naše společnost vypracovává znalecké posudky pro věci movité i věci nemovité. Provádíme oceňování podle oceňovacích předpisů, úředních i tržních (obvyklých) cen. Oceňujeme věcná břemena a stanovujeme výše nájemného. Sepisujeme rovněž smlouvy (kupní, darovací, smlouvy o budoucí smlouvě apod.).

Důvody pro zpracování znaleckého posudku:
 • Pro finanční úřady (daň z převodu nemovitosti)
 • Pro notářské kanceláře (dědická řízení)
 • Pro soudy (výkony rozhodnutí, dělení majetku)
 • Pro správce konkurzní podstaty
Doklady, potřebné ke zpracování znaleckého posudku(nemovitosti):
 • List vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí) ne starší 3 měsíců
 • Kopie katastrální mapy
 • Kolaudační rozhodnutí nebo jiné doklady o nabytí oceňovaného objektu
 • Popis a stáří všech provedených rekonstrukcí a velkých oprav
Doklady, potřebné ke zpracování smlouvy(nemovitosti)
 • Přesné údaje (jméno, rodné číslo, adresa bydliště z občanského průkazu)
 • Veškeré nabývací tituly (listiny, kterými jste se stali nabyvateli převáděných nemovitostí)
 • Kolek 500,00 Kč pro vklad do katastru nemovitostí

3.6.05 / Mimořádná nabídka
Prodám 200 Ks nepoškozených betonových pražců (jednotný rozměr). Nabídněte cenu. Tel.603 272 493

19.5.05 / Nová www prezentace
Po finálním testování byla dnešním dnem úspěšně spuštěna nová www prezentace společnosti REALPROFI s.r.o...

12.3.05 / Připravujeme
V rámci přípravy nové podoby internetové prezentace rovněž rozšiřujeme nabídku nemovitostí. Všechny námi nabízené...

6.3.05 / Zprovoznění katalogu
Sekce Katalog byla mírně upravena a v současné době probíha testování plnění daty. Samotný detail položky nemá finální podobu ...

5.3.05 / Zkušební provoz
V současné době probíhá testování www prezentace společnosti Realprofi s.r.o. V případě jakýchkoliv přípomínek ...


O firmě  |   Novinky  |   Podrobné vyhledávání  |   Zadání poptávky  |   Zadání nabídky  |   Znalecké posudky  |   Kontakty
Copyright (c) 2005 - eline.cz